HELVIK

Vitajte na stránke súkromnej firmy HELVIK! 

 

Poskytujeme podnikateľské a organizačné poradenstvo,

tlmočenie a preklady.

V rámci poradenstva zabezpečujeme zakladanie firiem zahraničnými subjektami na Slovensku.

 

 

 Ponúkame právne služby :

-  zakladanie a správu obchodných   spoločností - akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj ďalších typov spoločností, 

- zakladanie a správu iných subjektov (nadácie, združenia a pod.)

- aplikáciu obchodného práva, všetkych typov obchodno-právnych zmlúv

- riešenie záväzkových vzťahov, 

- v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností vrátane katastrálneho konania 

- zastupovanie v súdnych sporoch,  

- medzinárodného obchodu a medzinárodnej dopravy a prepravy,

- pri vybavovaní úverov, pôžičiek a ich zabezpečení

- pri aplikácii správneho práva (úradné konanie mimo súdov)

- poradenské pre predstavenstvo, konateľov, dozorné rady a manažment spoločnosti

- diskrétnu správu majetku klientov

Spolu s partnermi poskytujeme služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva.

Konverzný kurz: 1 EUR  30,1260,-SKK

 

Tel.:  0908 954 670

         0903 903 039

 e-mail:helenka@stonline.sk

 

Prihlásenie